Is jouw bedrijf klaar voor Azure Cloud?

22 september 2022

De keuze voor de cloud is een strategische beslissing. Gaat je voorkeur uit naar Azure Cloud, dan legt een voorbereiding via het Cloud Adoption Framework een stevige basis voor een optimale cloudmigratie.   Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat is het pad dat je met je organisatie op lange termijn voor ogen hebt? […]

De keuze voor de cloud is een strategische beslissing. Gaat je voorkeur uit naar Azure Cloud, dan legt een voorbereiding via het Cloud Adoption Framework een stevige basis voor een optimale cloudmigratie.

 

Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat is het pad dat je met je organisatie op lange termijn voor ogen hebt? Wie vandaag zijn strategie uitstippelt, kan er niet omheen dat ICT daarbij steeds nadrukkelijker een essentiële plaats inneemt. Wanneer het belang van ICT als strategisch element daarna een praktische vertaling krijgt, komt een nieuw vraagstuk op tafel: de keuze tussen on-premise ICT en de cloud. Terwijl de ene organisatie intuïtief vasthoudt aan haar on-premise infrastructuur, heeft een andere wellicht een voorkeur voor de cloud. Maar wat is nou écht de juiste keuze voor jouw bedrijf?

 

Cloudmigratie: minder druk op het ICT-team 

Het toenemende belang van ICT zorgt voor extra druk bij de ICT-afdeling. Zo blijkt het vandaag bijzonder moeilijk om op de arbeidsmarkt voldoende ICT’ers te vinden. Eerder dan het bestaande ICT-team op te zadelen met extra vragen en projecten – en nog meer werkdruk – kan de keuze voor de cloud helpen om de werkdruk van het teams te verlagen. Een typisch voorbeeld is dan dat de organisatie haar infrastructuur – of een stuk ervan – naar de cloud verplaatst. Wanneer het operationele beheer van de infrastructuur wegvalt, komt er bij het ICT-team tijd vrij voor taken die het bedrijf meer toegevoegde waarde opleveren.

 

Kostenbesparing is een insteek die vooral in de beginjaren van de cloud vaak naar voren kwam. Vandaag zien we dat kosten veel minder zwaar doorwegen in de beslissing om voor een cloudmigratie te kiezen. Toch kan een potentiële verlaging van de kosten nog altijd een extra drijfveer vormen. Dat is met name het geval wanneer de bestaande on-premise infrastructuur zich op het einde van haar levenscyclus bevindt. Wanneer een organisatie de investering in de vernieuwing van hardware op die manier kan schrappen, draagt dat bij aan het momentum dat een bedrijf richting clouddiensten loodst.

 

Inzetten op clouddiensten

Wil je optimaal voordeel halen uit de cloud, dan moet je echter meer doen dan het enkel inzetten als alternatief voor je on-premise infrastructuur. Met zo’n lift & shift, waarbij je de servers uit je eigen datacenter vervangt door clouddiensten, ben je trouwens meestal niet goedkoper af. De keuze voor een cloudmigratie moet je daarom ruimer zien. De cloud biedt je meer flexibiliteit, zorgt ervoor dat je sneller kunt innoveren en makkelijker kunt schalen. Dat is hoe je uit de cloud echt voordeel haalt.

 

Azure Cloud Adoption Framework

Is de strategische keuze gemaakt, dan dient zich meteen een volgend vraagstuk aan: welke cloud flavour heeft je voorkeur? Microsoft Azure? Of toch liever AWS? Google Cloud? Oracle Cloud? Aan mogelijkheden geen gebrek.

 

Je keuze hangt grotendeels af van wat je op als organisatie op dat moment al in huis hebt. Ben je al vertrouwd met Microsoft en heb je al heel wat Microsoft-licenties, dan is de stap naar Azure Cloud de meest logische – en ook de goedkoopste. Bedrijven die eerder voor open source kiezen, neigen wellicht sneller richting AWS, terwijl Google vaker bij een meer datagedreven aanpak opduikt.

 

Kies je voor Azure Cloud, dan vormt het Cloud Adoption Framework een handig startpunt. Met dat framework slaag je er makkelijk in je cloudinfrastructuur gepast in te richten. Want ook bij een cloudmigratie geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Aan de hand van het Cloud Adoption Framework zorg je ervoor dat je cloudomgeving piekfijn is ingeregeld, onder meer op het vlak van security. Zo beschik je over een gestandaardiseerde, gedocumenteerde en geautomatiseerde omgeving die klaarstaat voor je aan de eigenlijke cloudmigratie begint. Die aanpak vermijdt alvast dat je na de migratie de infrastructuur nog zou moeten bijsturen.

 

Azure Landing Zone

Tot de voorbereiding van de migratie hoort het opzetten van een Azure Landing Zone. Dat is de omgeving waarop de eigenlijke applicatieworkloads terechtkomen. De Landing Zone zorgt ervoor dat jij je clouddiensten op een doordachte – lees: gestandaardiseerde en geautomatiseerde – manier kunt uitrollen in Azure Cloud. En dat je bij die uitrol van die clouddiensten ook rekening houdt met kritieke aspecten zoals identiteitsbeheer en de beveiliging, governance en monitoring van je nieuwe omgeving.

 

Het is daarbij belangrijk die kritieke aspecten – met name rond governance en security – op een correcte manier naar Azure te vertalen. Door die voorbereiding en begeleiding van de implementatie – en aansluitend ook het beheer van de cloudomgeving – aan een gespecialiseerde partner toe te vertrouwen, kan de ICT-afdeling van de organisatie zich optimaal focussen op de applicaties zelf. Het is bij uitstek de manier waarop de cloud voor een bedrijf het verschil helpt maken.

 

FAQ

 

  1. Wat is Azure Cloud?

Antwoord: Azure Cloud, voluit Microsoft Azure Platform, is het platform waarmee Microsoft clouddiensten aanbiedt. Je kan het platform gebruiken om applicaties te bouwen, te implementeren en te beheren. Je kan internationaal schalen door middel van het wereldwijde datacenternetwerk van Microsoft.

 

  1. Wat zijn de belangrijkste voordelen van Azure Cloud?

Antwoord: Met het Microsoft Azure Platform kan je makkelijk en snel applicaties bouwen, implementeren en beheren. Daarbij biedt Azure Cloud schaalbaarheid, wendbaarheid en betrouwbaarheid: essentiële voorwaarden voor je kritieke applicaties en data, zoals je ERP-systeem.

 

  1. Hoe maakt cloud consultancy het verschil bij een cloudmigratie naar Microsoft Azure?

Antwoord: Een cloud consultant adviseert jou over de juiste technische én zakelijke keuzes bij je migratie naar de Azure-cloud. Hij stippelt samen met jou een gedetailleerde roadmap uit en stelt concrete oplossingen voor.

 

 

Kom in contact met ons

Vul het formulier in met uw vraag en laat ons contact met u opnemen. Of bel ons op 088-INFIELD om nog sneller te zijn.